werkzaamheden

houten-bijgebouw-kantoor-1

WAAROM EEN ARCHITECT? WAAROM ID-ARCHITECTUUR

Bent u van plan uw woning te bouwen of te verbouwen? Ik help u graag om uw eigen woning, bijgebouw of kantoor tot stand te brengen! Maar ook bij een complete interne reorganisatie, aanbouw, dakopbouw, verbouwing of renovatie bent u bij ID-Architectuur aan het goede adres.

Om vanuit een eerste idee te komen tot een ontwerp en uiteindelijk tot het gebouwde eindresultaat zal er een heel proces moeten worden doorlopen. Hierbij kan ik u veel zorgen uit handen nemen en u veel tijd en geld besparen door onder andere de volgende werkzaamheden te verrichten:

Afstemming wensen en onderzoeken budgettaire mogelijkheden

Bij de start van uw project kan ik u helpen uw wensen concreet te maken door samen met u te kijken naar referentiebeelden, mogelijke indelingsvarianten en materiaaltoepassingen. Daarnaast kan ik aangeven of uw wensen realistisch zijn in verhouding tot uw bouwbudget en de gemeentelijke randvoorwaarden, waardoor teleurstellingen en extra kosten worden voorkomen.

Maken van een ontwerp en presenteren van het ontwerp met 3D-impressies

Vervolgens kan ik uw wensen en ideeën vertalen in een ruimtelijk ontwerp. Onderling overleg speelt hierbij een belangrijke rol, aangezien het uiteindelijke gebouw zowel aan binnen- als buitenkant, moet aansluiten bij wat u mooi vindt of wilt uitstralen.
Het ontwerp wordt uitgetekend met een driedimensionaal computerprogramma, hierdoor krijgt u goed inzicht in wat er straks gebouwd gaat worden.

Het aanvragen van de noodzakelijke vergunning / omgevingsvergunning

Ik ben thuis in alle regelgeving en zal al vanaf het begin rekening houden met het bouwbesluit, het geldende bestemmingsplan etc. Dit voorkomt lange procedures of onaangename verassingen, waarbij bijv. een gebouw op een heel laat moment nog moet worden aangepast.

Technische uitwerking, detaillering en maken bouwtekeningen

Het plan kan door mij volledig technisch worden uitgewerkt waarbij alle bouwkundige tekeningen, details, kozijnstaten, kleur- en materiaalstaten etc. door mij worden verzorgd. Ik besteed veel aandacht aan een zorgvuldige detaillering en dat zal de esthetische kwaliteit en duurzaamheid van uw gebouw ten goede komen.

Bouwbegeleiding

Ik kan u helpen bij het selecteren van een kwalitatief goede en concurrerende aannemer en daarna de bouw begeleiden. Hierbij zal ik er voor zorgdragen dat het werk wordt uitgevoerd zoals is afgesproken en u niet te veel betaalt.

Advies

Ook bij kleine verbouwingen kan het inschakelen van een architect een meerwaarde opleveren en geld besparen. U kunt mij tegen een concurrerend uurtarief inhuren om uw ontwerp te optimaliseren of te screenen op technische gebreken. Als architect let ik overal op en dit komt de uiteindelijke kwaliteit van uw huis ten goede.