Biobased bouwen

Wat is biobased bouwen?

Bij Biobased bouwen wordt gebruik gemaakt van materialen die in de natuur worden gewonnen en die door de natuur opnieuw geproduceerd kunnen worden, oftewel her-groeibaar zijn.
Hout en houtproducten zijn daarvan het belangrijkste voorbeeld, mits deze uit duurzaam beheerde bossen komen.

Waarom biobased bouwen?

1. Het grootste voordeel is dat de materialen her-groeibaar zijn en dus nooit opraken.

2. Biobased materialen hebben een zeer lage CO2 fotoprint. Tot nu toe focust de overheid op energiebesparing tijdens de gebruiksfase van een gebouw, door gebouwen bijv. goed te isoleren. Uit recent onderzoek blijkt echter dat van alle CO₂ die bij het bouwproces en het daadwerkelijke gebruik van een gebouw wordt uitgestoten, meer dan 2/3 vrijkomt tijdens de realisatie en het onderhoud. Het kan hierin zeker helpen om locale biobased materialen te gebruiken.

3. Als biobased materialen in de afvalfase terecht komen, hebben ze eigenlijk geen impact op het milieu, terwijl traditionele bouwmaterialen nog lang niet altijd volledig gerecycled kunnen worden.

4. Biobased materialen zorgen voor een gezond binnenklimaat. In plaats van een binnenruimte met plastic in te pakken zoals in de traditionele bouw gebeurt, kunnen biobased materialen in een damp-open isolatiesysteem worden toegepast. Hierdoor kan een gebouw 'ademen' Dit voorkomt condens- en schimmelvorming en levert een comfortabel en gezond binnenklimaat op.

5. Biobased materialen, in het zicht, hebben een warme en natuurlijke uitstraling.